• Podpowiedzi produktów oraz klientów przy wpisywaniu nazw
 • Automatyczne dodawanie raz wpisanych danych do bazy
 • Stałe udoskonalanie i ułatwianie korzystania z programu do faktur
prosty program do faktur
 • Pobieranie danych firm z bazy GUS w zaledwie kilka sekund
 • Hurtowy wydruk dokumentów, wysyłanie faktur i inne akcje
 • Podgląd list faktur on-line dla księgowej ze wszystkimi danymi
szybki program do faktur
 • Listy faktur zapłaconych, niezapłaconych i po terminie
 • Automatyczne przypomnienia o zaległych należnościach
 • Statystyki w formie wykresów danych zmiennych w czasie
lista faktur
 • Pomoc przy niezrozumiałych aspektach faktur i księgowości
 • Bieżące aktualizacje programu do ciągłych zmian w prawie
 • Ostrzeżenia przed wykonaniem działań niezgodnych z prawem
program do faktur 2013